Lớp hiện có

TRUNG TÂM GIA SƯ Bách Khoa

Điện Thoại:  0909 743 161 – 0357 764 227

Địa chỉ : 140/18 Trần Tấn – P.Tân Sơn Nhì –  Q.Tân Phú

WebSite: https://daykemtainhatphcm.com

Gia Sư Nhận Lớp Có Thể Gọi Điện Trực Tiếp Hoặc Nhăn Tin Đăng Kí Qua Số Điện Thoại:
0903 370 212 (zalo)

Gia sư nếu ở xa hoặc không sắp xếp được thời gian đến trung tâm nhận lớp thì có thể nhận lớp bằng hình thức chuyển khoản (Thông tin tài khoản ở mục Liên Hệ).

DANH SÁCH LỚP HIỆN CÓ

 

Mã Số: 8835

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN -LÝ

LỚP : 6

Thời gian dạy:    TỐI , T2+4+6, 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  BẠCH ĐÀNG, P. 15, Q. BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8834

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN

LỚP : 6

Thời gian dạy:    TỐI , SX  2 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.400.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG TÂN MỸ, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8833

Cần tìm :  GIÁO VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP : 12

Thời gian dạy:    TỐI T6+7, 2 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG LÊ SAO, P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8832

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN – TIẾNG VIỆT

LỚP : 1

Thời gian dạy:    TỐI  T2+4+6 HOẶC T7+CN, SX 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. TÂN SƠN NHÌ, Q, TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0902967717 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8831

Cần tìm :  SINH VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP : 1

Thời gian dạy:    TỐI T2,T3,T4,T5, 4 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.600.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG LÊ THỊ RIÊNG, P. THỚI AN, Q.12

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8830

Cần tìm :  SINH VIÊN

Dạy   :  TOÁN

LỚP : 9

Thời gian dạy:    TỐI T2,T3,T5,T6, 4 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  1.800.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 10, P.12, Q.6

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8829

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN – TIẾNG VIỆT

LỚP : 1

Thời gian dạy:    TỐI T2->T6, 5 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, Q. BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8828

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  BÁO BÀI

LỚP : 4

Thời gian dạy:   SÁNG HOẶC TỐI , 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  1.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  TRẦN HƯNG ĐẠO, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8827

Cần tìm :  GIA SƯ

Dạy   :  TOÁN LÝ

LỚP :  12

Thời gian dạy:  CHIỀU T6, CN ( 1H->3H), CÓ THỂ SÁNG CN CŨNG ĐƯỢC  ,  SX  2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG HẬU GIANG, P. 11, Q.6

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8826

Cần tìm :  GIÁO VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP :  10

Thời gian dạy:  TỐI  T3,T5  , GV SX  2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.600.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 7, P.3, Q. GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8825

Cần tìm :  SINH VIÊN

Dạy   :  TOÁN 

LỚP :  8

Thời gian dạy:  TỐI  T6,T7  , GV SX  2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  800.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG TRẦN TẤN, P.TÂN SƠN NHÌ, Q.TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8824

Cần tìm :  SINH VIÊN nữ

Dạy   :  TOÁN LÝ 

LỚP :  12

Thời gian dạy:  TỐI  HOẶC CHIỀU  , GV SX  4 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  2.400.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG HẬU GIANG, P.11, Q.6

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8823

Cần tìm :  SINH VIÊN

Dạy   :  TOÁN LÝ HOÁ

LỚP :  12

Thời gian dạy:  TỐI  , GV SX  3 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  1.800.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LUÔNG, P.11, Q.6

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8820

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP : 2

Thời gian dạy:  HS RÃNH T4, T5 (5H) VÀ SÁNG CN , GV SX  2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.200.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG BÌNH ĐÔNG, P.15, Q.8

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8817

Cần tìm :  GIÁO VIÊN

Dạy   :  TIẾNG HOA GT

Thời gian dạy:   1 BUỔI  TỐI TRONG TUẦN + CHIỀU CN , 2 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  TÂN MỸ, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

 

Mã Số: 8816

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN – LÝ

LỚP :  6

Thời gian dạy:    BUỔI  TỐI , 5 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  3.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : daykemtainhatphcm.com)

Tin mới nhất

Bộ Giáo dục: ‘Học phí mới không tác động lớn đến người học’

Bộ Giáo dục: ‘Học phí mới không tác động lớn đến người học’ ‘Chính sách học phí mới không tác động lớn đến người học so với trước đây bởi học phí mầm non, phổ thông vẫn tăng bình quân hàng năm theo chỉ số giá tiêu dùng’, Vụ phó Kế hoạch Tài chính (Bộ

Cách học văn học hiệu quả của trung tâm gia sư Bách Khoa

Những trung tam gia su hiện nay đang chiếm được rất nhiều tình cảm của những bậc phụ huynh, bởi chất lượng giảng dạy tốt, giúp cải thiện được tình hình học tập một cách đáng kể, cho nên rất nhiều gia đình đã tìm kiếm cho mình một trung tâm thật sự có uy